Poszukiwania kosmicznych stażystów” – studenci inż. oraz mgr