Porozumienie o współpracy z Interuniversity Centre for Family Business

W październiku 2017 roku, Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy z Interuniversity Centre for Family Business z Universita del Piemonte Orientale, Włochy. Inicjatorem i opiekunem prac w ramach porozumienia jest dr Marzena Starnawska z Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Przedsięwzięciu patronuje Pani Dziekan,  dr. hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG. „Współpraca z centrum obejmuje obszary badawcze związane z przedsiębiorczością, biznesem rodzinnym i przedsiębiorczością społeczną. W tym roku, razem z naukowcami z innych ośrodków naukowych z  Oslo w Norwegii, Jonkopin w Szwecji, Magdeburga z Niemiec, Lancaster w Wielkiej Brytanii i oczywiście Rzymu, Neapolu  i Trento z Włoch, złożyliśmy aplikację w ramach jednej z inicjatyw Horyzontu 2020, w tym przedsięwzięciu uczestniczyła również Pani dr M. Popowska”. Dalsza współpraca przewiduje wymianę kadry naukowej, studentów i oczywiście kontynuację współpracy naukowej” mówi M.Starnawska.

Umowa

*Na zdjęciu prace zespołu nad wytycznymi i zasadami współpracy w ramach porozumienia (rok 2016)