Płatny staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli

 • Początek stażu: połowa września 2019r.
 • Czas trwania stażu: 2 miesiące
 • Wynagrodzenie: 1000 euro miesięcznie (brutto)
 • Obowiązki: 
  - Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, itp. oraz przygotowywanie notatek służbowych po zakończonym wydarzeniu;
  - Pisanie notatek prasowych oraz artykułów na stronę internetową;
  - Wsparcie zespołu w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych;
  - Pomoc przy planowaniu i w realizacji wizyt studyjnych, konferencji i innych wydarzeń,  które organizuje lub współorganizuje Biuro;
  - Bieżące monitorowanie projektów legislacyjnych instytucji UE oraz zbieranie informacji nt. planowanych naborów wniosków w ramach programów sektorowych UE;
  - Wsparcie zespołu w prowadzeniu profilów w mediach społecznościowych oraz w  aktualizacji treści zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 • Więcej informacji: TUTAJ

Jak aplikować: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim należy wysłać na adres mailowy praktyki@pomorskieregion.eu najpóźniej do 31 lipca 2019r. 

 

Staż nieodpłatny (student ubiegący się o staż może starać się o stypendium w ramach Programu Erasmus+ - wiecej informacji w DMWA, pokój nr 13). 
 • Termin stażu: 1 października - 1 grudnia 2019
 • Opis stażu: Podczas stażu studenci mogą w praktyce uzupełnić swoją dotychczasową wiedzę nt. działalności instytucji europejskich, biur regionalnych i przedstawicielstw dyplomatycznych – tak polskich, jak i zagranicznych, działających przy Unii Europejskiej. Staż w BRWP w Brukseli to także doskonała okazja do poszerzania wiedzy w dziedzinach zainteresowań uczestnika stażu poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach organizowanych przez instytucje europejskie, NGOsy, przedstawicielstwa dyplomatyczne, biura regionalne, itd.
 • Więcej informacji: TUTAJ

Jak aplikować: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim należy wysłać na adres mailowy praktyki@pomorskieregion.eu najpóźniej do 31 lipca 2019r.  w tytule wiadomości wpisując ERASMUS BRUKSELA.