Nowy otwarty cykl spotkań z przedstawicielami biznesu "Za kulisami biznesu"

Odkrywamy biznes na nowo, pytamy o wszystko w luźnej i przyjemnej atmosferze!

Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy nowy cykl otwartych spotkań z przedstawicielami z biznesu „Za kulisami biznesu”.  Jak sama nazwa wskazuje, podczas spotkań poznamy daną firmę lub branżę od strony, która nie jest widoczna dla zwykłego odbiorcy. Zaproszeni goście opowiedzą nam o swoim biznesie „od kuchni”, zdradzając różne ciekawostki i pokazując możliwości jakie możemy wykorzystać dla własnego rozwoju.

„Za kulisami biznesu” to spotkania podczas których wszyscy będą mieli okazję do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania „z pierwszej ręki” – od przedstawiciela danej firmy. Serię pytań od publiczności poprzedzi wprowadzenie zaproszonego gościa na temat swojego biznesu.

Spotkania nie mają sztywnej formy, są przeprowadzane w formie luźnej rozmowy. Służą przybliżeniu danego biznesu (rozwiązania, systemu branży itp.) studentom oraz wszystkim zainteresowanym tematem. Spotkania odbywają się co miesiąc w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 listopada 2020 (czwartek) o godz. 13.00. Link spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIxZjljY2YtNjA1MC00NjAzLTliMGItNjM0ZTNhYTU2NjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%2224f61000-50b7-483e-bf91-e10ef55aaf63%22%7d

Gościem premierowego spotkania będzie: Tomasz Szymczak - Prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości/ Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, który poruszy takie zagadnienia jak:

  • Innowacyjność a przedsiębiorczość.
  • Klastry technologiczne jako nośniki myślenia innowacyjnego.
  • Trójmiejski i pomorski ekosystem startupowy

…. oraz wiele innych zależnie od Waszych pytań i ciekawości!

 

Zapraszamy i do zobaczenia!