Nowe narzędzie doradcze we wspieraniu małych przedsiębiorstw produkcyjnych

W czwartek, 12 listopada 2020 r., międzynarodowy projekt SNOwMan zakończył się dużą konferencją wirtualną. Celem projektu było opracowanie narzędzia ukierunkowanego na doradztwo dla kierowanych przez właściciela –menedżera małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w krajach uczestniczących.

Projekt SNOwMan rozpoczął się w październiku 2017 r. Projekt oparty był na sieci współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, instytucjami wsparcia biznesu oraz MŚP z Danii, Polski, Finlandii, Niemiec i Litwy. Projekt jest finansowany przez Region Morza Bałtyckiego Interreg.

Celem projektu było opracowanie narzędzia, które pomoże właścicielom małych przedsiębiorstw produkcyjnych (od 5 do 50 pracowników), kreować wzrost poprzez wykorzystanie ich potencjału w zakresie innowacji nietechnologicznych. Ten specyficzny rodzaj firm cechują pewne szczególne wyzwania, nad którymi pracowano w ramach projektu.

Firmy muszą wykorzystać swój potencjał

Narzędzie opracowane w ramach projektu opiera się na założeniu, że mniejsze firmy, które są własnością tej samej osoby i są przez nią zarządzane, funkcjonują w pewnych specyficznych ramach, wyznaczanych między innymi względami rodzinnymi i bazą kapitałową.

Z tego powodu przedsiębiorstwa te często mają trudności z wykorzystaniem ich potencjału w zakresie innowacji nietechnologicznych, niezależnie czy mówimy o podniesieniu poziomu kompetencji, czy o powołaniu zarządu lub zmianie ukierunkowania na marketing produktów. W związku z tym narzędzie zostało opracowane tak, aby było bardzo elastyczne, i umożliwiało uwzględnienie szczególnych okoliczności danej firmy.

6 kroków do innowacji

Narzędzie składa się z sześciostopniowego procesu deweloperskiego, który jest realizowany we współpracy menedżera właściciela z doradcą biznesowym. Po wprowadzeniu identyfikowane są główne wyzwania firmy, a następnie opracowywana jest strategia i plan działania, wszystkie oparte na wizji firmy. Następnie przeprowadzana jest operacjonalizacja strategii i planu działania, zakończona pomiarem i oceną wyników.

Szef projektu, Susan Hedelin Dalum wyjaśnia: „6 steps for innovation to ukierunkowane doradztwo dla małych firm zarządzanych przez właścicieli. Jest ono bardzo świadomie wprowadzone w formie platformy cyfrowej, więc konsultanci biznesowi we wszystkich uczestniczących krajach mogą z niego korzystać”, mówi szef projektu Susan Hedelin Dalum i kontynuuje:

„Opracowując 6 steps for innovation, jako punkt wyjścia wykorzystaliśmy szczególne okoliczności funkcjonowania małych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, ponieważ często stanowią one bariery dla rozwoju tych organizacji. Narzędzie zostało opracowane w oparciu o wiedzę i doświadczenia z Polski, Finlandii, Niemiec, Litwy i Danii. ”

Konsultanci biznesowi są dobrze przygotowani

W pracy nad opracowaniem 6 kroków dla narzędzia innowacyjnego, cały proces został przetestowany przez instytucje edukacyjne, konsultantów biznesowych, a także samych właścicieli-menedżerów we wszystkich krajach docelowych. Narzędzie zostało bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez firmy, jak i przez instytucje wsparcia biznesu. Dostrzeżono duży potencjał narzędzia do wzmocnienia doradztwa dla małych firm zarządzanych przez właścicieli.

Chcąc upowszechniać wiedzę o możliwościach innowacji w 6 krokach i jak najlepiej przygotować konsultantów biznesowych, w ramach projektu opracowano także kurs Train-the-Trainer, którego celem jest wdrożenie do narzędzia 6 steps for innovation  i przygotowanie konsultantów biznesowych do doradzania właścicielom-menedżerom i wspierania ich w rozwijaniu potencjału innowacyjnego.

 

Więcej informacji:

Susan Hedelin Dalum
Project manager SNOwMan
M: +45 87 55 40 27
E: suhd@via.dk

 

Tutaj można przeczytać więcej o SNOwMan oraz zobaczyć oficjalny informator.

Tutaj można przeczytać więcej o narzędziu 6 steps for innovation.

 

Fakty

  • SNOwMan rozpoczął się w 2017 r. i zakończy się w grudniu 2020 r.
  • W projekcie wzięły udział cztery uczelnie i siedem instytucji wsparcia biznesu z czterech różnych krajów.
  • Ponadto uczestniczył w nim Parlament Hanzeatycki z Niemiec (Parlament Hanzeatycki powstał w 1994 r. w celu wzmocnienia mniejszych przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego i wzmocnienia konkurencyjności tego obszaru).
  • Całkowity budżet projektu SNOwMan wynosi 2 085 850 euro. Z tego około 1,63 mln euro pochodzi z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego i Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć