Nominacja do nagrody ELSEVIER – wyróżnieni wykładowcy Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

Politechnika Gdańska została nominowana do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2019 w obszarze nauk społecznych. Nagroda przyznawana jest uczelniom, których najnowsze (pochodzące z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Promuje ona wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Jak podaje Kapituła Nagrody: „topowymi autorami pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego zakresu są: prof. Ewa Lechman, prof. Małgorzata Zięba oraz dr inż. Wioleta Kucharska.” – nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik liczby cytowań w danej dyscyplinie.

Gratulujemy!