Nie godzimy się na demontaż demokracji

 • Tekst protestu - z podpisami osób, które popierają wyrażoną w nim opinię - 

  zamieściliśmy 21 lipca na wydziałowym profilu Facebooka.

  Do 25 lipca tekst ten przeczytało prawie 46 tysięcy osób - tylko korzystając

  z naszego profilu wydziałowego, przekazało go innym 117 osób,

  pojawiły się pod tekstem 42 komentarze - prawie w 100% pozytywne.

   

  OŚWIADCZENIE:

  W nawiązaniu do bieżącej sytuacji w naszym kraju, my niżej podpisani pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oświadczamy, że nie godzimy się na postępujący demontaż demokracji, niszczenie trójpodziału władzy i wprowadzanie rządów autorytarnych. Żadnemu demokratycznie wybranemu ugrupowaniu nie wolno łamać najwyższego prawa naszego kraju - Konstytucji RP.

  Naszym obowiązkiem, jako obywateli, ale i pracowników wyższej uczelni, jest wyrazić stanowczy sprzeciw.

   

  (lista podpisów w kolejności alfabetycznej, będzie aktualizowana)

  Hanna G. Adamkiewicz
  Agnieszka Anielska
  Beata Basińska
  Olimpia Bednarczuk – administracja WZiE PG
  Barbara Bernatek-Urbańska – administracja WZiE PG
  Elwira Brodnicka
  Kamil Brodnicki
  Lidia Bukowińska
  Karolina Burczyk – dyrektor administracyjny WZiE PG
  Paweł Bykowski
  dr inż. Zbigniew Celmerowski
  mgr inż. Anna Czaja
  Aleksandra Czarnecka – administracja WZiE PG
  Janusz Czuchnowski - emerytowany pracownik WZiE
  dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG
  prof. dr hab. Piotr Dominiak
  dr Edyta Drajska
  dr hab. Anna Drapińska
  Wojciech Drapiński – administracja WZiE PG
  Piotr Figura
  dr inż. Karol Flisikowski
  Dorota Gach – administracja WZiE PG
  Piotr Władysław Gajtka – administracja WZiE PG
  dr inż. Igor Garnik
  dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG
  mgr Jakub Golik
  Piotr Grudowski
  dr inż. Marzena Grzesiak
  dr Ewa Hope
  Tomasz Janowski
  Beata Jasudowicz – administracja WZiE PG
  dr Mariusz Kaszubowski
  Mariusz Krzyżanowski – administracja WZiE PG
  Jerzy Koszałka
  prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot
  dr Marta Kuc
  dr inż. Wioleta Kucharska
  dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG
  Beata Liberadzka
  dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw PG
  dr inż. Rafał Leszczyna
  Ewa Lipka - administracja WZiE PG
  Mirosław Małek - administracja WZiE PG
  Ewa Marjańska
  Aleksandra Markowska - administracja WZiE PG
  dr Adam Marszk
  dr Aniela Mikulska
  dr Dagmara Nikulin
  dr inż. Aleksander Orłowski
  dr hab. Jerzy Cz. Ossowski
  Przemysław Parszutowicz
  dr hab.inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG
  Mieczysław Piątkowski – administracja WZiE PG
  dr Magdalena Popowska
  dr inż. Marcin Potrykus
  dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG
  dr Anita Richert-Kaźmierska
  dr Marta Romańska
  Anna Rzeczycka
  prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
  dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
  dr Marzena Starnawska
  dr Katarzyna Stankiewicz
  prof. dr hab. inż Edward Szczerbicki
  Roman Szkałuba – administracja WZiE PG
  Maria Szpakowska
  dr inż. Andrzej Szuwarzyński
  Anna Szymczak
  mgr Sabina Szymczak
  Katarzyna Tubielewicz
  dr Karolina Tura-Gawron
  Paweł Umiński
  dr Elżbieta Walkiewicz
  dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG
  Marek Wirkus
  Karolina Włodarczyk– administracja WZiE PG
  dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
  dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. nadzw. PG
  dr Mariusz Zaborowski
  dr Paweł Ziemiański
  dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof. nadzw. PG
  dr inż. Małgorzata Zięba
  Violetta Ziółkiewicz – administracja WZiE PG