Nie godzimy się na demontaż demokracji

Tekst protestu - z podpisami osób, które popierają wyrażoną w nim opinię - 

zamieściliśmy 21 lipca na wydziałowym profilu Facebooka.

Do 25 lipca tekst ten przeczytało prawie 46 tysięcy osób - tylko korzystając

z naszego profilu wydziałowego, przekazało go innym 117 osób,

pojawiły się pod tekstem 42 komentarze - prawie w 100% pozytywne.

 

OŚWIADCZENIE:

W nawiązaniu do bieżącej sytuacji w naszym kraju, my niżej podpisani pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oświadczamy, że nie godzimy się na postępujący demontaż demokracji, niszczenie trójpodziału władzy i wprowadzanie rządów autorytarnych. Żadnemu demokratycznie wybranemu ugrupowaniu nie wolno łamać najwyższego prawa naszego kraju - Konstytucji RP.

Naszym obowiązkiem, jako obywateli, ale i pracowników wyższej uczelni, jest wyrazić stanowczy sprzeciw.

 

(lista podpisów w kolejności alfabetycznej, będzie aktualizowana)

Hanna G. Adamkiewicz
Agnieszka Anielska
Beata Basińska
Olimpia Bednarczuk – administracja WZiE PG
Barbara Bernatek-Urbańska – administracja WZiE PG
Elwira Brodnicka
Kamil Brodnicki
Lidia Bukowińska
Karolina Burczyk – dyrektor administracyjny WZiE PG
Paweł Bykowski
dr inż. Zbigniew Celmerowski
mgr inż. Anna Czaja
Aleksandra Czarnecka – administracja WZiE PG
Janusz Czuchnowski - emerytowany pracownik WZiE
dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. Piotr Dominiak
dr Edyta Drajska
dr hab. Anna Drapińska
Wojciech Drapiński – administracja WZiE PG
Piotr Figura
dr inż. Karol Flisikowski
Dorota Gach – administracja WZiE PG
Piotr Władysław Gajtka – administracja WZiE PG
dr inż. Igor Garnik
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG
mgr Jakub Golik
Piotr Grudowski
dr inż. Marzena Grzesiak
dr Ewa Hope
Tomasz Janowski
Beata Jasudowicz – administracja WZiE PG
dr Mariusz Kaszubowski
Mariusz Krzyżanowski – administracja WZiE PG
Jerzy Koszałka
prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot
dr Marta Kuc
dr inż. Wioleta Kucharska
dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG
Beata Liberadzka
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw PG
dr inż. Rafał Leszczyna
Ewa Lipka - administracja WZiE PG
Mirosław Małek - administracja WZiE PG
Ewa Marjańska
Aleksandra Markowska - administracja WZiE PG
dr Adam Marszk
dr Aniela Mikulska
dr Dagmara Nikulin
dr inż. Aleksander Orłowski
dr hab. Jerzy Cz. Ossowski
Przemysław Parszutowicz
dr hab.inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG
Mieczysław Piątkowski – administracja WZiE PG
dr Magdalena Popowska
dr inż. Marcin Potrykus
dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG
dr Anita Richert-Kaźmierska
dr Marta Romańska
Anna Rzeczycka
prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
dr Marzena Starnawska
dr Katarzyna Stankiewicz
prof. dr hab. inż Edward Szczerbicki
Roman Szkałuba – administracja WZiE PG
Maria Szpakowska
dr inż. Andrzej Szuwarzyński
Anna Szymczak
mgr Sabina Szymczak
Katarzyna Tubielewicz
dr Karolina Tura-Gawron
Paweł Umiński
dr Elżbieta Walkiewicz
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG
Marek Wirkus
Karolina Włodarczyk– administracja WZiE PG
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. nadzw. PG
dr Mariusz Zaborowski
dr Paweł Ziemiański
dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof. nadzw. PG
dr inż. Małgorzata Zięba
Violetta Ziółkiewicz – administracja WZiE PG