Naukowe Koło Jakości i Produktywności partnerem LeanQ Team i Fundacji Lean Education

Naukowe Koło Jakości i Produktywności (NKJiP) prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG w dniu 05 maja 2019r. podpisało list intencyjny nawiązując stałą współpracę z LeanQ Team Sp z o.o. i Fundacją Lean Education. Swoją naukową działalność NKJiP będzie wykonywało pod oficjalnym patronatem obu organizacji.

LeanQ Team jest firmą doradczo-wdrożeniową w dziedzinie Lean Management, wspierającą firmy produkcyjne, usługowe i logistyczne w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia Kaizen i kompleksowym wsparciu projektów doskonałości operacyjnej.

Fundacja Lean Education została powołana przez firmę LeanQ Team celem realizacji programów edukacyjnych Lean Thinking dla młodzieży i ich nauczycieli.