Naukowcy z WZiE z najlepszym referatem IX Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Zbigniewa Czerwińskiego

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Zbigniewa Czerwińskiego pt. „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii", która obyła się w formie zdalnej w dniu 25.09.2020r. najlepszy referat przygotowały dr Dagmara Nikulin oraz dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. uczelni z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG!

Decyzją Komisji Konkursu referat pt. "Wage determination and inequalities within Global Value Chain" został najlepiej wygłoszony (referowała dr Dagmara Nikulin). Dzięki temu znalazł się w gronie czterech najlepszych referatów spośród 42 zgłoszonych. 

 W zwycięskim artykule badano powiązania pomiędzy zaangażowaniem w globalne łańcuchy wartości, a kształtowaniem się nierówności płacowych wśród pracowników zatrudnionych w tej samej oraz w różnych firmach. 

Gratulujemy!

Galeria zdjęć