Nasze Zarządzanie najlepsze na Pomorzu!

Bardzo nas ucieszyła wiadomość, jaką otrzymaliśmy 2 czerwca 2016 – i dzielimy się nią z Państwem:

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała  naszemu wydziałowi ocenę wyróżniającą za kształcenie na kierunku Zarządzanie.

Jest to jedna z ośmiu takich ocen przyznanych przez PKA od 2002 roku w grupie kierunków zarządzanie i jedna ze 193 ocen wyróżniających przyznanych przez PKA od 2002 różnym kierunkom, na różnych wydziałach.

Jesteśmy jedynym wydziałem na Pomorzu, który otrzymał tę najwyższą ocenę za kierunek Zarządzanie !!!

To bardzo duży sukces, który zawdzięczamy przede wszystkim dbałości o wysoką jakość kształcenia na Wydziale oraz stworzeniu dobrze funkcjonującego systemu zarządzania jakością. Oba te elementy były w trakcie wizyty oceniającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej brane pod uwagę.

Napisali o nas: