Menedżer IT – NOWOŚĆ - zapisy na I edycję studiów podyplomowych

W październiku 2018r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG rusza nowy kierunek studiów, który dostarczy wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania IT, przede wszystkim w obszarze utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych, wytwarzania oprogramowania, zarządzania zespołami, zarządzania projektami, przekazywania produktów projektu do utrzymania oraz zarządzania kosztami IT.

Dodatkowo studia stanowią forum wymiany doświadczeń z praktykami z branży IT.

Dla kogo?

Ze względu na specyfikację studiów są one szczególnie skierowane do specjalistów IT myślących o dalszym rozwoju i awansie, nowych  menedżerów IT próbujących wdrożyć się do nowej pozycji, menedżerów działów innych niż IT, którzy chcą stać się menedżerami w dziale IT oraz obecnych menedżerów IT którzy szukają nowych inspiracji i chcą poznać nowe trendy.

Bloki naukowe i przykładowe zajęcia:

 1. IT i utrzymanie infrastruktury (m.in.: Dobre praktyki zarządzania usługami IT - zagadnienia zaawansowane)
 2. IT i tworzenie oraz wdrażanie oprogramowania (m.in.: Zarządzanie projektami IT - metodyki klasyczne
 3. IT i integracja usług (m.in.: Zarządzanie Integracją Usług IT)
 4. Ludzie w IT (m.in.: Zarządzanie zespołem w organizacjach IT)
 5. IT a zgodność i kwestie prawne (m.in.: Aspekty prawne funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie)
 6. IT od strony finansowej (m.in.: Podstawy rachunkowości zarządczej)

Prowadzący zajęcia

Praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży IT – zarówno w wytwarzaniu oprogramowania, jego utrzymaniu jak i prowadzeniu projektów informatycznych. Doświadczenia zbierali w firmach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Prowadzący pracowali w podejściu klasycznym (np. ITIL, Prince) jak i zwinnym (np. DevOps, Scrum).

Biogramy wybranych wykładowców – http://bit.ly/wykładowcyIT

Organizacja zajęć

Zajęcia rozpoczynają się, gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników.  

 • Studia trwają 2 semestry
 • 15 sesji zjazdowych -  średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 – 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 - 16.00)
 • Zajęcia odbywają się w grupie ok. 30 osób na terenie Politechniki Gdańskiej
 • Aktywizujące metody kształcenia, np.: warsztaty, praca w grupach, case study, laboratoria z wykorzystaniem komputerów.
 • Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratorium
 • Forma zaliczenia: zadania, ćwiczenia, projekt

Zapisy – brak opłaty wpisowej!

Zapraszamy do składania dokumentów na 1 edycję 2018/2019. Formularz oraz szczegóły na stronie kierunku: https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/menedzer-it

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt:

Wszelkie pytania odnośnie studiów, płatności w ratach i zgłoszenia prosimy kierować do:

Sekretariat
Małgorzata Rejmer, pokój 817 gmach Główny B, Malgorzata.Rejmer@zie.pg.gda.pl
T: 58 347 24 55