KURSY WYRÓWNAWCZE DO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie B2 lub C1 Centrum Języków Obcych PG proponuje studentom na niższym poziomie możliwość podwyższenia kompetencji językowych na dodatkowych, odpłatnych kursach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 każdy kurs obejmował będzie 24 godziny lekcyjne. Kursy odbywać się będą w godzinach popołudniowych lub wieczornych, dogodnych dla studentów.

Koszt kursu: 150 zł od osoby.

Zapisy: Sekretariat Centrum Języków Obcych, pokój 309, gmach B, w godz. 8.00-15.00.