Konkurs o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

HARMONOGRAM KONKURSU

  • do 30.04.2021 r. Termin zgłaszania prac.
  • 04.05-31.05.2021 r. Konsultacje dla autorów zgłoszonych prac.
  • 10.06.2021 r. Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień.
  • do 21.06.2021 r. Przedstawienie  przez  Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
  • do 19.07.2021 r. DecyzjaPrezydenta Miasta Gdynio przyznaniu nagrody i wyróżnień.
  • październik 2021 Wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i więcej informacji znajdziesz TUTAJ