Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

„Project Master” -konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Konkurs jest organizowany od 2002 roku i rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Konkurs to doskonała okazja do promocji badań i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami, zarówno studentów, absolwentów, doktorantów, jak i środowisk naukowych, z których wywodzą się młodzi adepci. Prace na ww. konkurs można przesyłać od 1 czerwca do 7 października br. Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie: http://www.projectmaster.ipma.pl/.

Seminarium Project Management Edukacja–cykliczne spotkanie, które umożliwia wymianę  doświadczeń na temat różnych form wzmacniania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej oraz kształcenia ustawicznego. Odbędzie się e dniu 7listopada 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas Seminarium zostaną wręczone nagrody przyznane w konkursie Project Master zarówno studentom jak i promotorom prac.

Organizatorem projektów są: Stowarzyszenie IPMA Polska i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową. Podejmowane działania mają na celu promocję obszaru i tematyki zarządzania projektami.