Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Suwałki.

Więcej informacji na stronie organizatora:

Prezydent Suwałk ogłosił IV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki

Do dnia 28 lutego trwa zgłaszanie prac do IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Miastem Suwałki.

Prace w trzech kategoriach – praca inżynierska, praca magisterska, praca doktorska – można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Pula nagród wynosi 10 tys. zł.

Prace konkursowe można zgłaszać w 9 obszarach tematycznych: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna, promocja miasta.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości:

  • najlepsza praca doktorska – 5000 zł brutto
  • najlepsza praca magisterska – 3000 zł brutto
  • najlepsza praca inżynierska – 2000 zł brutto

Informacji szczegółowych o konkursie udziela:

Kamil Sznel
Kierownik Biura Prezydenta Miasta
tel. 502 836 311
e-mail: ksznel@um.suwalki.pl