konkurs EIT Health Innovation Days na innowację medyczną dla studentów i doktorantów z trójmiejskich uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny w dniach 28-29.10.2019 organizuje konkurs EIT
Health Innovation Days na innowację medyczną dla studentów i doktorantów z
wszystkich trójmiejskich uczelni. Idea konkursu opiera się na stworzeniu 10
interdyscyplinarnych zespołów, w których skład mają wchodzić studenci i
doktoranci z różnych dziedzin i uczelni. Temat przewodni konkursu to z
ang.'Bringing care home'. Konkurs będzie przebiegał w formule hackatonu z
elementami warsztatowymi z 'Design thinking' oraz 'Pitching'.
 
Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jego głównym celem jest współpraca
na poziomie międzyuczelnianym oraz zaszczepienie wśród studentów, jak i
doktorantów innowacyjnego podejścia przy tworzeniu interdyscyplinarnych
projektów. Stąd kieruję do Państwa prośbę o rozpowszechnienie informacji
wśród studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej (np. poprzez mailing) i
zachęcenie ich do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 
Rejestracja na wydarzenie możliwa jest do 15/10/2019 na stronie
 
Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody w postaci voucherów (Złota (1500
PLN), Srebrna (900 PLN), Brązowa (600 PLN). Laureaci pierwszego miejsca
zostaną zaproszeni przez Imperial College na wydarzenie 'Winners event',
które odbędzie się w Paryżu 01.12.2019. Koszt zakwaterowania i transportu
ponosi organizator.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu EIT Health z Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii przy Unii Europejskiej.
 
Zachęcamy do odwiedzenia profilu na facebooku: