Kolejna Umowa o współpracy!!!

W czwartek 7 czerwca 2018 roku zawarta została umowa ramowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przedmiotem Umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej
i rozwojowej oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów
z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. W jej ramach pracownicy, doktoranci, jak i studenci WZiE prowadzący badania i piszący pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony ZUS, ciekawe wykłady z praktykami oraz potencjalne miejsce odbycia stażu czy praktyki

Na zdjęciu Aneta Pawłowska, Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku oraz prof. Julita Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Galeria zdjęć