Kolejna edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na WZiE PG!

04 października 2018 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE) miała miejsce uroczysta Inauguracja nowej edycji  Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.  Jest to III edycja w murach PG,  VI w Trójmieście.

Uroczyste otwarcie roku akademickiego EUD 2018/2019, poprowadził prodziekan dr Igor Garnik, który przywitał nowych, jak i kontynuujących zajęcia  studentów w murach WZiE. Nowi słuchacze po złożeniu Roty Ślubowania Akademickiego i wysłuchaniu Gaudeamus Igitur, otrzymali z rąk prodziekana Indeksy.

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych i ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat.

Tematem wykładu i warsztatów pierwszego spotkania w tym semestrze była „Rola banku w gospodarce”, poprowadzone przez dr. inż. Krzysztofa Świetlika. Ponadto w tej edycji studenci będą mogli spotkać się z zagadnieniami PR-u firmy,  rynkowych strategii przedsiębiorstw, pomiaru  dobrobytu gospodarczego, sztuki zaprezentowania własnej osoby, jak i sztuki podejmowania decyzji.

Program obejmuje również serię spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Zajęcia te mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci oraz kształtowaniu u najmłodszych postaw i zachowań przedsiębiorczych. Na spotkaniach z opiekunami w tym semestrze omawiane będą następujące kwestie:

  • Być rodzicem czy to trudny zawód? (sztuka wychowania – rola rodzica);
  • Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci (ekonomia w domu);
  • Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja);
  • Świat autorytetów dziecka (psychologia i interakcje społeczne);
  • Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki (efektywna nauka);
  • Psychologia inwestora (życie gospodarcze)

Więcej informacji o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym na WZIE PG można znaleźć na stronie: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

Galeria zdjęć