Już się zaczęła! Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów MOST na cały rok akademicki 2020/2021.

Studenci po ukończeniu II roku studiów I stopnia oraz po ukończeniu I roku studiów II stopnia, mają możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na wybranej przez siebie uczelni, biorącej udział w Programie MOST. Chcecie studiować w Krakowie, Poznaniu, Olsztynie a może w Warszawie? Nie ma problemu – uczelnie z całej Polski prezentują teraz swoje oferty. Chcecie przyjechać do Gdańska? Zapraszamy!

Dlaczego warto studiować w ramach programu?:

  • możliwość wyboru ciekawych przedmiotów, które nie są realizowane na macierzystym Wydziale;
  • możliwość prowadzenia badań do pracy dyplomowej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązanie kontaktów ze specjalistami w danej dziedzinie, którzy pracują poza macierzystą uczelnią;
  • nawiązanie kontaktów ze studentami o podobnych zainteresowaniach  z innych ośrodków naukowych;
  • zdobycie doświadczenia związanego z mobilnością, co jest atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Rekrutacja trwa do 15 września.

Więcej informacji o programie tutaj.

Zapraszamy!