IPMA D w projekcie Kompetencje 2

W projekcie Kompetencje w nowym roku akademickim uruchomimy ostatnią edycję szkolenia IPMA D zakończonego egzaminem zewnętrznym (10 miejsc, szkolenie 10 dni po 8h). To szkolenie dla studentów kierunku Zarządzanie i Zarządzanie inż. dotyczące metodyki zarządzania projektami. 

Na szkolenie przyjmowani są studenci, którzy na WZiE PG zdadzą odpłatny egzamin IPMA student. Egzamin ten organizowany jest dla studentów i absolwentów kierunku Zarządzanie inż, ze względu na fakt, że w ramach programu zajęć są oni na ten egzamin przygotowywani (realizują 4 przedmioty obejmujące tematykę egzaminu IPMA student).

Egzaminy IPMA student na WZiE przeprowadza dr inż. Sławomir Ostrowski i to od niego należy zgłaszać chęć podejścia do egzaminu IPMA student.

Info archiwalne.