Inżynieria Danych - Międzynarodowy Program Kształcenia Politechniki Gdańskiej

 • Studia interdyscyplinarne, zakończone uzyskaniem dyplomu inżyniera.

  Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania. Studenci kierunku dowiadują się jak postępować z dużymi ilościami danych pochodzącymi z różnych źródłem, uczą się również je interpretować i wykorzystywać na potrzeby przedsiębiorstw i gospodarki. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów zostaniemy fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

  Argumenty za:

  • ogromne zapotrzebowanie firm na specjalistów łączących umiejętności informatyczne z wiedzą ekonomiczną
  • możliwość specjalizacji po IV semestrze w kierunku informatycznym (zaawansowana analiza danych) lub menadżerskim (zarządzanie i ekonomia)
  • nowoczesne laboratoria
  • międzynarodowa szkoła letnia: warsztaty, wykłady, konwersatoria prowadzone w językach: angielskim, hiszpańskim, chińskim oraz w języku polskim dla obcokrajowców

  Praktyki i współpraca z firmami:

  • praktyki w działach IT przedsiębiorstw
  • przedmioty prowadzone przez wysoko wyspecjalizowanych praktyków
  • wykorzystywanie podczas zajęć najnowszego, zalecanego przez specjalistyczne firmy oprogramowania

   

  Zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronie: zie.pg.gda.pl/ID

  Zapraszamy również do odwiedzenia strony kierunku Inżynieria Danych