II DEBATA PODATKOWA - Poznaj podatki CIT i PIT w 2019 roku

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty związane z opodatkowaniem przedsiębiorstw podatkiem dochodowym PIT i CIT.

Szczegółowy program obejmuje:

  • zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku CIT i PIT;
  • przychody podatkowe: co podlega opodatkowaniu, a co jest wyłączone;
  • koszty uzyskania przychodów: w tym koszty uznawane i nieuznawane podatkowo, zasady zaliczania kosztów w okresach, świadczenia pracownicze, reklama i reprezentacja, szkolenia, sponsoring, prezenty, ekwiwalenty imprezy okolicznościowe, konsumpcja/gastronomia oraz inne;
  • świadczenia nieodpłatne oraz świadczenia w naturze;
  • amortyzacja majątku przedsiębiorcy, używanie samochodów (PIT, VAT, pozostałe rozliczenia związane z pojazdami firmowymi);
  • podatek u źródła - przedmiot opodatkowania, stawka, obowiązki przedsiębiorcy.

Spotkanie odbędzie się: 28 marca (czwartek) 2019 roku o godzinie 17:00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  w auli 107.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Kolejne spotkanie planowane jest w czerwcu 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorami:

Zapraszamy!