Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości

  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym było przedmiotem seminarium „Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości”, zorganizowanego z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Prawnicy, ekonomiści, praktycy biznesu i naukowcy wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami na temat nowych koncepcji zarządzania. Debacie przysłuchiwało się ponad 250 osób.

    

   Seminarium zostało otwarte przez prof. Julitę Wasilczuk, dziekan Wydziału Zadządzania i Ekonomii. Wykłady i dyskusję poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii przez Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika. 

   Zdaniem dr Barbary Stepnowskiej, dyrektora studiów MBA, dla firm i dla całej gospodarki najcenniejszym aktywem są własnie świadomi, kreatywni, wyposażeni w najnowszą wiedzę i umiejętność uczenia się pracownicy.

   – To oni wymyślą produkty, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby użytkowników, zaprojektują procesy, które będą wspierać równowagę środowiskową, a nie ją naruszać. Zbudują dialog, w którym kluczem będzie zaufanie, odpowiedzialność, a w centrum stanie nie konsument czy klient, ale po prostu człowiek – powiedziała dr Stepnowska.

   Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES i pomysłodawca firmy-idei. Podkreślał, iż nie żyjemy już w erze zmiany, ale w warunkach zmiany ery, gdy trzeba przemyśleć na nowo podstawowe pojęcia. W tych warunkach szansę na sukces mają firmy-idee, innowacyjne, świadome i społecznie wrażliwe. Pojedyncze firmy-idee są jak wyspy. Powinny więc tworzyć swoje środowisko – archipelagi i silne klastry, co pozwoli zmieniać charakter gry rynkowej.

   Dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wprowadził słuchaczy w tematykę wartości niematerialnych. Jego zdaniem, pomimo dominującej roli zasobów niematerialnych, wciąż nie wypracowano satysfakcjonujących narzędzi ich pomiaru i wyceny.

   – Ekonomiści nie wiedzą dokładnie, co się dzieje, ponieważ pomiary, na których się opierają, obejmują tylko fragment działalności gospodarczej. Księgowi widzą tylko częściowy obraz stanu firmy, ponieważ jak dotąd nie opracowali narzędzi umożliwiających śledzenie i ocenianie zasobów, których nie można dotknąć ani wydać. Inwestorzy poruszają się po omacku. Czas to zmienić – mówił dr Biga.

   Prof. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji, zwrócił uwagę na problem dzielenia się wiedzą wytworzoną w uczelniach.

   – Z jednej strony mamy presję na darmowe upublicznianie nowej wiedzy, a z drugiej nacisk na jej komercjalizację. Pracownicy mają jak najwięcej publikować, premiujemy liczbę cytowań. Jednocześnie chcemy ich wiedzę sprzedawać, patentować, ograniczać dostęp do niej, aby zebrać premię za pierwszeństwo. Znalezienie kompromisowej ścieżki pomiędzy tymi podejściami jest dużym wyzwaniem – mówił prof. Dominiak podczas dyskusji przedstawicieli świata nauki, moderowanej przez Dorotę Sobieniecką z Gdańskiego Klubu Biznesu, czlonka Rady Konsultacyjnej WZiE. W tej części, obok prof. Hausnera i prof. Dominiaka, głos zabrali także dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański – Centrum Prawa Własności Intelektualnej) i dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

   – Konieczność informowania otoczenia o pozafinansowej stronie działalności firmy to już nie tylko dobrowolny wybór przedsiębiorstwa, ale wręcz wymóg ustawowy w odniesieniu do pewnej grupy największych firm. To także oczekiwanie ze strony interesariuszy – powiedziała Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członek Rady Konsultacyjnej WZiE oraz Open Eyes Economy, otwierając dyskusję panelową, w której udział wzięli przedsiębiorcy. – Jak ująć w bilansie firmy informacje o jej wartościach niematerialnych? Jak zweryfikować, czy firma raportuje rzetelnie i przedstawia rzeczywisty obraz swojej organizacji? To już realne wyzwania, przed którym stoją dziś przedsiębiorcy – stwierdziła.

   Uczestnicy dyskusji podjęli nie tylko próbę zdefiniowania pojęcia wartości niematerialnych, ale odnieśli się też do zagadnień, które dziś stanowią o sukcesie firmy: innowacyjności, kultury organizacyjnej oraz zmiany optyki ze zorientowanej na zysk na zorientowaną na człowieka, otoczenie, współpracę. Wygrają firmy, które pierwsze dostrzegą tę zmianę.

   Drugą część wydarzenia rozpoczęły analityk trendów Zuzanna Skalska oraz dr Aneta Chybicka, psycholog i dyrektor Instytutu Miasta. Seminarium zamknął panel dyskusyjny pod hasłem „Koniec kapitału jaki znamy, czas Firmy-Idei”. Wzięli w nim udział Rafał Stepnowski - wiceprezes Boeing Digital Aviation (Rada Konsultacyjna WZiE), Maciej Grabski - prezes Olivia Business Center, Jolanta Łykowska - dyrektor finansowy Oceanic, Szczepan Kniter - prezes Trefla i dr Marcin Pęksyk - specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Paneliści dyskutowali na temat innowacji oraz zarządzania kapitałem niematerialnym.

   Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Udział wzięło w nim ponad 250 osób, a rejestracja zakończyła dwa tygodnie przed wydarzeniem. Transmisję ze spotkania obejrzało ponad 200 osób.

   Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

   Wydarzenie jest częścią przygotowań do drugiej edycji międzynarodowego kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit 2017, który odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2017 roku w ICE Kraków.

   Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Gospodarki i Administracji PublicznejKrajowa Izba Biegłych RewidentówStudia MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Gdański Klub Biznesu.

   Patronat nad konferencją objął prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, a patronat honorowy sprawował Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

   Patronat medialny: http://www.karierawfinansach.pl/Businessman Magazine„Rzeczpospolita”

   Współorganizatorzy: Centrum Edukacji KIBRForum Odpowiedzialnego BiznesuInstytut Audytorów Wewnętrznych IIA PolskaEskadraMYRRA. Manage Your Reputation Risk

   Sponsorami wydarzenia są: CURVER Sp. z o.o. , CRIST SADDS Poland,  EkolanESO Audit,  Farm Frites Poland SAHK FinanceJeppesen a Boeing Company,  Olivia Business Centre, Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni, Port GdyniaSevenet SATrefl SA.

  Załączone pliki