Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2017

  • Pani Magdalena Mielewczyk studentka II st. Zarządzania zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie wiedzy o CSR [ Społeczna Odpowiedzialność Biznesu] organizowanym przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu -  wygrała  prezentacją na temat "Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Jak realizować CSR w miejscu pracy z uwzględnieniem różnych grup pokoleniowych."

    Jury ujęła nie tylko profesjonalną analizą problemu komunikacji w organizacji zatrudniającej różne grupy wiekowe, ale też zaproponowanymi rozwiązaniami.

    Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni!

    Relacja z finału http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/final-6-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-csr-2017-nami/