Egzamin poprawkowy z przedmiotu Współczesna bankowość (AG I)

Egzamin poprawkowy dla studentów AG I z przedmiotu Współczesna bankowość, z dr Gabrielą Golawską-Witkowską, odbędzie się dnia 10. września 2019 r. o godzinie 9.00 w pokoju 409.