Dr Marta Kuc w gronie ekspertów

  • Dr Marta Kuc z Katedry Nauk Ekonomicznych dołączyła do grona ekspertów wspierających European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) w projekcie dotyczącym monitorowania konwergencji w Unii Europejskiej. W dniach 13-14.06.2017 w Dublinie podczas zebrania 29 ekspertów z 15 krajów dr Marta Kuc brała udział w pracach zespołu eksperckiego ds. konwergencji w obszarze jakości życia.