Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska powołana do Rady do spraw Polityki Senioralnej

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG została powołana przez minister Marlenę Maląg do Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi ona forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należą:

  • opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce
  • inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych
  • przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych

Kadencja Rady trwa 4 lata. Więcej informacji nt. Rady dostępnych jest tutaj.

Gratulujemy i cieszymy się, że została doceniona aktywność dr inż. Anity Richert-Kaźmierskiej na polu badań w tym obszarze!