Dr Adam Marszk ze stypendium ministra

Dr Adam Marszk - adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego znajdując się tym samym w gronie wybitnie zdolnych młodych naukowców.

Minister Jarosław Gowin uhonorował naukowców, którzy „prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu”.

W gronie stypendystów ministra znalazło się jeszcze pięciu naukowców z Politechniki Gdańskiej. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez trzy lata.

W tym roku stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na łączną kwotę 40 mln zł przyznano 211 wybitnym  młodym naukowcom. Lista laureatów dostępna jest na stronie MNiSW.

Profil naukowy dr Adama Marszka dostępny jest na stronie.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

fot. Wojtek Jakubowski/www.gdansk.pl