Bezpłatne szkolenie: „Ochrona software w IP – od teorii do praktyki" - 14 czerwca 2017

 • Grupa JWP wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają 14 czerwca na bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona software w IP – od teorii do praktyki".

  Które elementy programu komputerowego są chronione prawem autorskim? Jaki jest zakres praw autorskich do programu komputerowego? Czy można uzyskać patent na program komputerowy? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać podczas seminarium zorganizowanego w Agencji Rozwoju Pomorza.

  Prelegenci:

  Tomasz  Gawliczek, radca prawny i aplikant rzecznikowski
  dr inż. Anna Haznar, specjalista ds. własności przemysłowej
  Aleksandra Gorzkiewicz, adwokat

  Data i Godzina: 2017-06-14 | 11.00 -14.15


  Miejsce: Sala konferencyjna w AgencjI Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku (budynek Olivia Six , XII p.)


  Program:

  BLOK I – Ochrona software w prawie autorskim

  1. Program komputerowy jako utwór
  2. Treść prawa
  • Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim
  • Elementy programu komputerowego niechronione prawem autorskim (zasady, idee, funkcje). Czy możliwa jest inna ochrona? Przykłady z orzecznictwa i praktyki
  • Zakres osobistych i majątkowych praw autorskich do programu komputerowego
  • Praktyczne problemy związane z zakresem ochrony software w prawie autorskim
  • Ograniczenia monopolu prawnoautorskiego
  1. Problem współtwórczości i jego praktyczne aspekty w odniesieniu do software
  2. Prawnoautorskie umowy dotyczące programów komputerowych
  • Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do software
  • Umowy licencyjne do software
  • Licencje open source i copyleft
  1. Naruszenie praw autorskich do software
  • Problemy związane z dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnoprawnej
  • Ochrona software w prawie karnym

  BLOK II – Ochrona software w prawie patentowym

  1. Definicja wynalazku w prawie krajowym i międzynarodowym
  2. Dlaczego wynalazki wspomagane komputerowo wymagają „specjalnego podejścia”?
  3. Praktyczne różnice w podejściu Urzędu Patentowego RP i EPO do wynalazków wspomaganych komputerowo
  4. Wyłączenia spod patentowania - studium przypadku
  • Metody matematyczne vs. wynalazki wspomagane komputerowo
  • Schematy, zasady i sposoby działalności umysłowej i gospodarczej oraz gier
  • Programy komputerowe
  • Przedstawienie informacji
  • Interface użytkownika
  • Dane, formaty i struktura

  Podsumowanie, dyskusja

  W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  www.jwp-fundacja.pl.