„Pozytywna perspektywa w naukach o zarządzaniu"

Gościem VI Spotkania z Zarządzaniem będzie Pani dr hab. Aldony Glińskiej - Neweś, prof. nadzw. UMK a tematem spotkania : „Pozytywna perspektywa w naukach o zarządzaniu". Nasz Gość jest uznaną badaczką zarzadzania. Pełni funkcje Kierownika Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu oraz Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konwersatorium odbędzie się 15.03.2018 r., o godz. 18:15.

Serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji! - dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski, prof. nadzw. PG

Więcej informacji o "Spotkaniach z zarządzaniem":  zie.pg.edu.pl/kz/szz