W  dniach 18.05.2015 r. (tj. poniedziałek) oraz 5.06.2015 r. (tj. piątek),

Dziekanat będzie NIECZYNNY oraz nie będą odbywały się dyżury Planistki.