Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

 • Na Politechnice Gdańskiej rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie eRekrutacja. Czas mija 6 lipca. Wyjątkiem jest kierunek architektura, w przypadku którego nabór kończy się 1 czerwca.

   

  Po założeniu konta i zalogowaniu się w systemie eRekrutacja kandydaci mogą, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, wskazać interesujące ich kierunki studiów. Ważne, by uszeregować je w odpowiedniej kolejności – począwszy od preferowanego, aż po kierunek traktowany jako rezerwowy.

  Zainteresowani podjęciem studiów na Politechnice Gdańskiej mają do wyboru studia na 9 wydziałach. W roku akademickim 2017/2018 na PG uruchomione zostaną dwa nowe kierunki studiów I stopnia.

  Wydziały Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Zarządzania i Ekonomii zapraszają na inżynierię danych. Ten międzywydziałowy kierunek studiów adresowany jest do osób chcących połączyć nauki techniczne (ze szczególnym uwzględnieniem informatyki) z naukami ekonomicznymi, matematyką, statystyką oraz elementami nauk społecznych. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy związanej z procesami zbierania i przetwarzania informacji, przede wszystkim dla celów biznesowych.

  Maturzyści mogą też starać się o przyjęcie na korozję – nowy kierunek proponowany przez Wydział Chemiczny. Podczas studiów młodzi ludzie zapoznają się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Kierunek koordynuje jedna z najlepszych katedr zajmujących się korozją i elektrochemią, która może poszczycić się osiągnięciami teoretycznymi i praktycznymi uznawanymi na świecie.

  Pełną ofertę studiów I stopnia można prześledzić na stronie pg.edu.pl/rekrutacja/ (w zakładce oferta studiów). Osoby zainteresowane podjęciem studiów  I stopnia w trybie niestacjonarnym będą mogły rejestrować się w systemie eRekrutacja od 7 lipca.

   

  Przydatne informacje

  Zasady rekrutacji

  ZOBACZ

  Wykaz dokumentów

  ZOBACZ

  Limity przyjęć

  ZOBACZ

  Terminarz rekrutacji

  ZOBACZ

  Uchwały, regulaminy

  ZOBACZ

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  ZOBACZ

  Opłata rekrutacyjna

  ZOBACZ

  Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

  ZOBACZ

  Odgórnie ustalony minimalny próg punktowy

  ZOBACZ